Религиологијски Истраживачки Центар

Вода, материја наших живота и живота света

Маја Канинска
Религиологијски истраживачки центар
мастер религиолог

Појам философије и појам религије, када се говори о кинеској духовности, јесу вишесмислени и не треба им приступати из наметнуог, ”западног начина гледања на друге религије”. Фунг Ју-лан објашњава, филозофија је систематско, рефлексивно размишљање о животу, односно, рефлексивно размишљање о животу, а затим систематско изражавање размишљања. Рефлексивним размишљањем човек долази до теорија спознаје живота, теорија свемира и теорија спознаје. Фунг Ју-лан објашњава, теорија свемира настаје управо зато што је свемир позадина живота; теорија спознаје зато што је само мишљење спознаја. Односно, концепт живота, концепт свемира и концепт спознаје су производи рефлексивног мишљења. Можемо се двоумити да ли је реч о животу или о свемиру, но ми смо испред живота као што смо и део свемира. Оно што филозофи називају свемиром јесте укупност свега што постоји.

У Кини су изворне три религије: конфуцијанство, таоизам и будизам, с тим што конфицијанство није религија. У случају таоизма постоји разлика између филозофије и Тао чиа (таоистичка школа) и таоистичке религије Тао чиа. Лао Цу је сматрао да смрт која следи на крају живота је природни ток и човек га треба смирено следити, док је главно учење таоистичке религије начело избегавања смрти што је делање против природе. Таоистичка религија има научни дух покоравања природе. Будизам такође носи разлику између филозофије Фо шуех (будистичка наука) и Фо чао (будистичка вера), при чему је филозофија блиска образованим људима, а религија је приступачна и другима као на пример таоистима, у међирелигијском смислу. Кина је за сваког Кинеза била највеће пространство и у кинеском језику се користе два израза која се преводе као ”свет”: ”под небом” и ”све унутар четири мора”.

У свом штиву Конфуције каже, ”Мудар човек ужива у води, добар човек ужива у планинама. Мудри се крећу, добри почивају. Мудри су срећни, добри дурају (трпе, животаре)”. Таоизам као филозофија следи доктрину природе, док таоизам као религија проповеда доктрину делања против природе.

Схватање и разумевање природних сила, колико год изгледа наивно у њима је зачетак научног приступа. Посматрања и тумачења природних збивања у конкретном смислу била је школа кинеске мисли Јин и Јанг. Пет космичких усмерења, пет космичких праваца појавило се највероватније у периоду династије Шанг (1800 – 1100 пр.н.е.). у конфуцијански обојеном спису Цуоцуан стоје ове речи: ”Небо (Васељена, природа) је родило пет твари: људи их морају употребити (да би живели); уколико само један од њих недостаје, немогуће је установити било какво постојање”. Небо има шест ”ћија”, односно, вечног понављања, Јин, Јанг, ветар, киша, тамно, светло. Земља има ”пет усмерења” – вода, ватра, дрво, метал, земља.

Ву Хсинг у преводу значи Пет елемената, који су динамични и међусобно делају, јер реч ‘ву’ значи ‘пет’, а ‘хсинг’ значи ‘делати’ – Пет делатности. Ово ‘усмерење’-‘синг’ је правац, кретање, преплитање путева Васељене. (ових пет делатности се именују и као ”Ву те” – Пет сила. Први запис о Ву Хсинг је сачуван у другом одељку ”Књиге историје” под насловом Хунг Фан (Велики план), односно, ”Велика норма”. Реч је о говору виконта од Ција (владар из династије Шанг) упућен краљу Вуу из династије Чу. Ово предање показује дату важност теорији Ву Хсинг (савремена наука за стварни датум настанка ”Велике норме” узима четврти или трећи век пр.н.е.). ”Велика норма” бележи списак ”Девет категорија”. Прва јесте категорија Ву Хсинг. Први од пет елемената зове се Вода, други Ватра, трећи Дрво, четврти Метал, пети Тло. Природа Воде је да влажи, и да се спушта..

Цоу Јен се залагао за спајање учења Јин-Јанга, Пет космичких усмерења и Ћију. Било је уобичајено да се историјски догађаји разумевају односима Пет космичких усмерења. Ово се односило на династију Сја за коју се везивала природа и ”сила дрвета”, за династију Шанг природа и ”сила метала”, док је династија Џоу имала природу и ”силу ватре”. Сматрало се да ће династија која буде завладала након династије Џоу имати природу и ”силу воде”. Небо ће прво учинити да се испољи надмоћ воде пошто је сила воде надмоћна, црно ће бити узето као њена боја, а вода као узор у пословима. Када се круг буде затворио процес ће се опет вратити ”тлу”. Односно, под силом тла је владао Жути цар и савладавши њеном силом уследило је дрво, односно династија Хсија. Дрво је савладало Метал династије Шанг, а метал је надвладала ватра династије Чу. Смењивање династија је усклађено природним смењивањем.

Теорија Пет елемената тумачила је структуру свемира, али није објашњавала настанак света. Како наводи професор Пушићу својој књизи Птица у Сунцу, готово све цивилизације, Египат, Кина, Месопотамија, Харапа – у води су виделе почетак света и извор живота, ”нудећи слику дубина примордијалне течности у којој пливају клице свих ствари. Вода храни, утољује, плаши, опомиње, односно поред своје креативности у природи, она има и моћ разарања. Њена присутност је неизбежна. Човек је везан и зависан од воде, она је везана за смрт, рађање, за живот, а то су циклуси кроз које пролази свако живо биће на планети. Бавећи се њеном структуром, човек је разлагао од техничке и метафизичке, па до свете сфере. Кина је са своје две вечне реке Дугом и Жутом реком, имала приручник Џоули која отрилике датира из 1200. године пр.н.е. и који је чувао знања о природи и моћима воде. ”Кинези су направили хидрауличне сатове на основу кретања три светлећа тела: Сунца, Месеца и појединих звезда.”

Вода је човеку у Кини била одувек важна. Потврђују трагови који су сачувани из периода неолита да је служила не само у исхрани већ и у прорицању судбине, обредним ритуалима и као огледало.

Глобална катастрофа која је забележена у раним цивилизацијама, у многим изворима била је узрокована силом воде. Сумери, Индијци, Кинези, Египћани у древним записима говоре о глобалној катастрофи. Професор Пушић даље у тексту наводи да се у Кини, у списима ”Шуђинг” (књига докумената за коју се претпоставља да датира из 1000.г.пр.н.е.) и Хуан Наиџи (написана око 200.г.пр.н.е.) описује поплаву речима да је вода прекрила и потпуно заклонила небеса, потопила планине и уништила све што јој се нашло на путу. Легенда описије ову глобалну катастрофу речима, ”Вода заклонила Сунце”.

”Највиша врлина је попут воде,
Врлина воде огледа се у томе
Што безбедно користи свим бићима,
Почивајући тамо где људи не залазе,
Блиска је Тао-у…”

Реч ”вода” често се користи у Тао Те Ђингу као слика Тао-а, чија моћ почива у стремљењу наниже.

Међутм, пре ових времена, како нам описује професор Пушић у поменутој књизи, светом је завладала суша јер је на небесима било десет Сунаца. Богови су послали стрелца Ју који је убио девет. Десето Сунце је одлетело на крилима птице која се гнездила у њему. Ова птица у Сунцу јесте Жар птица, односно птица феникс. Суше су биле окончане и отпочело је време благостања. Но и ово време је примицало крају и наступило је време поплава. Богови сада шаљу човека по имену Гун да направи ”непробојну глину” – ”сижунг”, јер се веровало да мала количина ове глине има изузетну моћ да заустави обилне налете воде. Међутим, није успевао да дође до глине. Богови затим послаше бога ватре Џужунга да погуби Гуна. У самртном ропцу из Гуна је искочио Ју и после 13 година успео је да дође до глине и сагради велику брану и одводе корита је воду усмерио да се излива у море. Правац одвода који су копали људи усмеравао је змај Јунлунг (у књизи ”Џуоџуан” (6. век пр.н.е. – помиње се медвед уместо змаја). Од ових времена Кинези тесно везују улогу змаја за сваког владара, а касније цара, због истоветних моћи. Поистовећујући моћи с моћима које имају ”владари Неба и Земље”, змај се везује за бога воде. Змај има моћ да се спирално уздиже ка небесима, обликујући торнадо, оркане, урагане, поплаве, бујице…

Ове приче показују да постоји блиска веза воде и змаја. Змај плови по небеским пространствима на облацима, он ће се заједно с водом везивати за племенити дух, за срећан знак. Тако се змај везује за царске симболе моћи. Такође, вода и змај носе и деструктивне моћи које ред претварају у неред, мир превпну у немир. Змај и вода утичу и на време. У књизи ”Јиђинг” змај је у морима у језерима и рекама, велики број река у Кини у свом имену носи именицу ‘змај’, објашњава професор Пушић у својој књизи. Змај и вода се налазе у изворима на почетку сваког космичког цикулуса као креатори промена. Они тако разграђују стари свет. Према кинеском веровању ”година змаја” доноси велике промене, потресе који мењају из корена историјске токове. Тако и змај и вода носе у себи космичку снагу. Вода је у покрету, незаустављива, змаја такође нико не може зауставити у његовој апсолутно слободној и самовољној игри. Заједничка им је моћ која се не може контролисати.

Ова упућеност змаја на воду и његова преплетеност са судбином човека говори о њиховим везама. Вода учествује у сваком тренутку нашег живота. Водā на земљи има онолико колико је било и када се ”стварао” свет. Својствени појам воде је везан са идејом живота и ово потврђују многи Свети списи.

Савремена мудрост потврђује рановековно знање

С једне стране, процес филозофије никада није био доминантан начин размишљања на Западу, с друге, процес развоја филозофије на истоку има историјски и традиционално дубљу мисао у односу на Западну мисао. На Истоку, традиција процеса размишљања је старија него на Западу и снажно одређује начин живота у различитим азијским цивилизацијама, посебно у се истуче у Кини. Може се рећи, модели филозофског процеса у будистичкој традицији елегантно су развијени, како у Индији тако нешто касније у Кини, односно у класичној кинеској филозофији: Јиђинг (Књига промена), таоизам класични конфуцијанизам као и високо развијени неоконфуцијанизам.

Шира јавност, заинтересована да прати разноврсна научна достигнућа, пре неколико година имала је задовољство да гледа руски научни филм посвећен води, Велика тајна воде. Сазнање за обичног човека а које се тиче воде и које је деценијама, можда и вековима било игносрисан, вратило се људској свести као задатак да обнови ово знање. Транскрипт овог научног документарног филма не можемо пренети у потпуности, али ћемо извући податке који показују дубоку и, може се рећи, исконску везу прошлости и савремености, филозофко-религијско гледање на незаобилазну материју која се поклапа са данашњим научно потврђеним открићима.

Вода је најраспрострањенија материја на планети. Она је присутна и учествује у сваком тренутку нашег живота. Али ми и даље не знамо тајну коју крије ова задивљујућа сила. Одакле је дошла или ко је и зашто с њом даровао нашу планету. Ова материја је јединствена у целој васиони. Ни један научник не може да објасни зашто се густина воде на негативној температури повећава, а на позитивној смањује, посебно зато што се друге материје при хлађењу скупљају. Ову особину воде људи су научили још у давна времена.

Вода је молекул који има специфична својства и нема других молекула који имају такве аномалије, каже Мартин Чаплин, професор истраживачке лабораторије лондонског универзитета. Ако не би било тих аномалија не би било ни живота на планети. Прва аномалија воде на коју се помисли врати нас на основна школска знања, аномалија промене густине при мржњењу, при очвршћавању. Ово правило важи само до четири Целзијусова степена изнад нуле. Ако је хладно и даље, она почиње да се шири! И кад се на нула степени сасвим заледи, очврсла вода (лед) има запремину око 9% већу него пре почетка хлађења. Сасвим довољно да ”као од шале” попуцају чак и јаке металне цеви, блокови и хладњаци аутомобилских мотора и готово свака посуда у којој се вода заледи. Лед је ”шири” од воде, па зато упире у зидове цеви и посуда, и зато чуди та сила коју он успе да оствари. У вези са овом аномалијом воде ваља скренути пажњу на још једну појаву. Пошто је лед ”шири” него одговарајућа количина воде, значи да је његова густина мања. Због тога он плива наводи. Ово је разлог што се водене површине заледе по површини, а сав подводни биљни и животињски свет нормално наставља живот у води испод леда. Слој леда постаје својеврсна изолација штитећи воду од даљег залеђивања. Кад би се вода приликом мржњења понашала нормално, живот би био немогућ у водама које се било кад леде. Сем тога ова појава омогућује да реке и даље несметано теку испод вода. Кад би река била скроз залеђена на неком делу свог тока, пристижућа (незалеђена), морала бида тражи нови пут леда. Тачке мржњења и кључања такође су – аномалије.

Водоникова једињења називају се хибриди. Сви хибриди елемената исте групе периодног система хемијских елемената имају особине које подлежу врло прецизним законитостима. Ово се може рећи и за хибриде елемената шесте групе, камо спада кисеоник. А хибрид кисоника је – вода. У аномалије воде треба убројити и хидростатички парадокс. Иако ова појава важи и за остале течности, не можемо рећи да умањује њену парадоксалност јер овај парадокс никада није објашњен. Ако имамо посуде различитих облика, али идентичног дна, хидростатички парадокс се састоји у томе што ће притисак течности на дну сва три суда бити једнак. Односно, притисак течности зависи једино од висине нивоа течности у суду, али не и од његовог облика, па према томе не зависи ни од укупне количине течности. Наравно, ово је много пута практично проверено, а свакодневна и техничка пракса то увек потврђују.

Особина воде је јединствена и таква, она је јединствена материја која може бити у течном, чврстом, гасовитом стању, и наука нема одговор зашто само вода то може. Зашто је вода најмоћнији растварач на Земљи? И на који начин она може да се пење по дрвећу, савлађујући притиске од више десетина атмосфера? Након 1956.године, када је дошло до ”мистичног тровања”, истраживача на затвореном састанку о изради бактериолошког оружја новије генерације, почело је истраживање воде. Двадесет година касније, објављена је фасцинантна хипотеза: вода памти. Ово значи да је структура воде много важнија него њен хемијски састав. Структура воде је оно како су организовани њени молекули. Ми можекмо видети како се ти молекули воде пбједњују у групе. Ове групе се назаивају кластери. Научници сматрају да су баш кластери ћелије за памћење, помоћу којих вода, као на магнетофонску траку записује све што види, чује и осећа. Управо структура чврстинекластера је потврдила хипотезу о Способности воде је да прима и памти информације. Вода је најстарији, јединствени, непроцесиви компјутер. Ово је компјутерска меморија посебног рода. Меморија за информације.

Спроведени су многи експерименти о обрасцима делоања најраличитијим факторима на воду, каже професор Константин Коротков. Магнетним пољима, електричним пољима, обичним предметима, људским присуством , односно испољавањем људских емоција. Утврђено је да емоције, позитивне и негативне имају највећи утицај. У лабораторији професора Короткова су спроведени многобројни експерименти о утицају људских емоција на воду. Група људи је према води у посуди слала напозитивније емоције: љубав, нежност, бриге. Онда су посуду мењали, а људи су поново према води изливали емоције: страха, агресије и мржње. После тога су урадили мерења образаца: промене воде и њене оријентације. Утврђено је да љубав повећава усмереност и стабилизује је, а агресија је реско смањује.

Овом необоривом експерименту се придружио и јапански истраживач Емото Масаро са својим сензационалним експериментима. У његовој лабораторији обрасци воде су се подвргавали различитим видовима утицаја. Утисци воде се били фиксирани помоћу њеног наглог замрзавања уз помоћ криогеног замрзивача. Он је узео неколико хиљада узорака воде са извора, река и језера, затим их замрзнуо и посматрао ледене кристале под микроскопом. Приметио је да потпуно чиста, природна вода, која потиче из планинских потока или извора, формира перфектне хексаграмне кристалне облике необичне лепоте, док су кристали који потичу из загађених или стајаћи вода неправилни или деформисани, нарушени.

Вода доспева у наше домове тако што пролази кроз дуг и тежак пут. Раније су насеља била формирана тамо где постоји природни извор воде. Алојз Грубер, аустријски научник објашњава, раније се знало да се насеље може формирати само тамо где тече природни извор воде, данас нема никакву улогу да ли има воде или не на месту где ће нићи ново место, град, неко насеље. Зато што ми воду данас доводимо хиљадама километара уз помоћ високог притиска. У природи, реке и потоци увек теку по плану који диктира терен, меко се гибајући док у цевима вода много пута скреће под правим углом. Са сваким таквим скретањем њена природна структура се нарушава. Све кристалне структуре воде, која је из водовода, су нарушене, деформисане, каже Леонид Извеков, научник у лабораторији за истрживање воде у Русији. Он тврди, може различито да изгледа и нико неће приметити симетрију. Као и у систему градског грејања, већина воде није витализована, додаје став Алојзе Грубер тврдећи да је ова вода у ствари трула и да она узима од људи, од животиња, од биљака, које обитавају у становима, енергију. Она у ствари, краде енергију. Он додаје да је још јаче информационо загађење које је она сакупила протичући кроз многобројне километре цеви и хиљаде домова. Он такође тврди да ми духовно загађујемо воду и то је попримило огромне размере. Питање је зашто је тако? Сву завист, сву злобу, стрес, узима на себе вода. Она је практично мртва кад доспе у наш организам. Ако замислимо човека и одређену количину воде у којој је много различитих типова информација и ако је унесемо у човека, његово тело ће усвојити ту информацију и то може да промени стање човека.

Свет је сазнао 1932. године да постоји у природи такозвана, тешка вода – Деутеријум Д2О. Управо је деутеријум послужио за прављење најразорније – хидрогенске бомбе. Данас је свакоме познато до чега доводе радиоактивна зрачења, али показало се да постоје много горе последице. Много страшнија је промена структуре воде на огромним територијама, које хиљадама километара превазилазе област нуклеарног полигона. При том, нема значаја где се експлозија дешава: у ваздуху, на води или под водом. Промене у води су колосалне. Животиње пију воду, човек пије воду, биљке … и дешавају се страшне ствари. Кад дође до експлозије, јављају се таласи које земља релативно брзо компензује, али вода, она их може покретати још 30 дана. Ствара се нови патолошки поредак. Примећено је да се после атомских експлозија много повећава број самоубистава, и то 2,5 до 3 пута. Лекари нису могли да објасне. Но, научницима је било потпуно јасно, каже Виктор Ињушин, доктор наука на катедри биофизике казахстанског универзитета у Русији. Људи су 85% воде, долази до конфликта у организму, до нарушавања структуре воде у биоплазми мозга и човек губи оно најважније, губи свој стимуланс за живот.

Савремена наука је утврдила још један јединствени податак да је водена структура организма човека идентична са структуром воде места где се родио. Због тога наша унутрашња веза с местом рођења чува целог живота. Схватање домовине нема само онај узвишени, поетски смисао, патриотски, родољубиви већ и потпуно конкретан физички садржај. Вода нигде на свету није иста. Пробијајући се на површину кроз минерале, кроз планински материјал, вода упија у себе особине земљишта, информацију о њеним биолошким и енергетским особнима.

Света вода

С друге стране, добро су познати феномени везани за разне чудотворне и освећене воде. Под чудотворним се подразумевају поједине природне воде, које испољавају необична, али корисна својства. Постоје изори чијим водама народ приписује такве моћи. Понекад су могућа објашњења благотворних ефеката таквих вода на бази постојећих сазнања званичне науке, најчешће због састојака који се у њима налазе (минералне воде), високог степена физичке, хемијске и биолошке исправности итд. Најчешће ипак не могу да се објасне ефекти чудотворних вода искључиво на принципима постојећих званичних наука. Под светим водама обично се подразумевају оне воде које такође испољавају благотворна својства, али које извиру на светим местима као што су цркве, храмови, али и друга сакрална места и објекти.

Традиционална источна медицина се већ много векова заснива на вибрацијама. Звук водених токова у организму, пулс, сматра се да може бити јак, слаб, хладан и врео. Уз помоћ тога искусни лекар проводи своје енергетско скенирање организма. Поставља дијагнозу и предлаже лечење. Ми не лечимо водом зато што човек и његово тело јесте вода, каже Огун Болсон, лекар са Тибета. Ми једноставно читамо мантре како би исправили лошу воду у телу. Какав је механизам тог деловања, непознато је.

Испоставило се да фреквенција свих конфесија, на свим језицима износи осам херца, а то одговара електромагнетној фреквенцији Земље. Зато молитва формира у води, која улази у састав апсолутно свих производа, хармоничну структуру. И ми данас можемо имати представу како се то дешава на рачун структуирања појединих кластера воде, појединих молекула. Зато је савет научника, седите за сто у добром расположењу, и ни у ком случају не седајте за сто са агресивним и љутитим људима, јер то ће имати директан негативан утицај на ваше здравље. Равнодушност, мржња, гнев, љутња, негативно делују не само на другог човека, него имају и повратно дејство. На духовном плану, на нивоу мисли, онај ко има негативне мисли, загађује своју сопствену воду, а у саставу организма је има 75% и он је негативно оријнтише.

У многим лабораторијама света, више пута је спроведен експеримент који је увек давао исте резултате. Воду из једне посуде су разделили у две. На једну од њих је вршен утицај који је мењао структуру и својства те воде. Вода из друге посуде је временом добијала ту исту структуру и та иста својства. Системом преношења информација влада неки јединствени, савршени организам. Сви његови делови, у том смислу и ми, наша Земља, нераскидиво смо међусобно повезани колосалним информационим током. У механизму размене информација, кључну улогу на нашој планети има вода. Практично, она је инструмент преко кога се управља целом природом.

Кинеске хронике бележе приче о мудрацу из Даоса Чанг Чуну, за кога је познато да се с њим више пута сретао и разговарао Џингис Кан. Једном када је земља страдала од непознате епидемије, владар Пекинга је замолио мудраца да заштити људе. Мудрац се помолио и болест је устукнула. Као одговор на многобројне изливе захвалности мудрац је одговорио: није ствар у молитви, једино што је потребно, то је вера!

Многи сматрају да мисли или намере могу бити запамћење у води. Професор са Пенсилванијског универзитета, члан међународне академије наука, Рустам Рој, сматра да ово може бити могуће. На пример, при молитвама, када се обраћамо Богу, води да ли онда она памти? Такође, по речима професора Короткова, ”ми имамо потпуно сигурне доказе да молитва утиче на оздрављење болесних. Чак до оних фантастичних оздрављења, када се код човека, код кога је гангрена почела, одједном зауставља.” Ако светом водом полијете животиње или биљке које вену, оне ће се обновити. Ово су чињенице, иако ниједан физичар или хемичар то не могу разумети потврђује Василиј Казначеев.

На свом поучном предавању, одржаном у Милану 2007.године, Грег Брејден је између осталог испричао догађај који је имао у Аустралији, док је боравио у Сиднеју где је такође држао предавања. Био је то период вишемесечних суша због којих је трпела цела земља. Након првог предавања Грега су контактирали председникови људи и он је имао јединствену прилику да буде примљен код председника на разговор, али зато што је он њему требао. Председник му је објаснио озбиљност ситуације, не само што грађани неће ускоро имати пијаћу воду, него ће и усеви бити сасушени и биће економски озбиљна ситуација. Његови људи су слушали предавање и предложили председнику да покушају и да заиста ураде то. Грег Брејден је одмах прихватио предлог. Преко медија је обавештена нација да ће одређеног датума бити молитва упућена води, кишама и да сви треба да се моле у исто време. И заиста, био је то посебан дан, који је након неколико сати донео кишу која је падала. Падала, падала, падала је затим киша данима, а онда је киша почела да прави поплаве и нови посао људима, али ипак се исплатило.

Временска прогноза

Данас су људи убеђени да временске прилике на нашој планети одређују циклони, антициклони, свакодневне прогнозе синоптичара, ми прихватамо као нормалну неизбежност, а у ствари све време ми чекамо да видимо како ће се понашати вода. Испаравајући и преобраћујући се у чудне облаке она ствара архитектуру неба. Ствара невероватне боје на небу и дугу. Све је то зато што светлост делује на влагу која се налази у атмосфери. Облаци ту влагу преносе на огромна растојања и просипају као кишу. А киша, град, снег, магла, ветар, бура, урагани, сви ови сложени процеси зависе од њеног расположења. Ми, људи, се трудимо да предвидимо како ће се она понашати и на ком месту на Земљи ће показати своју милост или обрушити гнев. Све што ми можемо, то је да пратимо процесе космоса … али, само да пратимо. А како је само примамљива мисао, потчинити себи временске прилике. Како је сладак мамац за људску славу.

Осврт на време

Међутим, древна Кина, видели смо, била је мудрија од нас данас, она је небеса и воду гледала обазриво, мудро, реално кроз симболику коју је сама изградила и која јој је омогућила логичке одговоре. Вода и змај су силе јаче и веће од човека, а човек је тај који треба паметно да их тумачи и да их користи. Свако наше дејство, мисли, емоције, речи које изговарамо одлепљују се од нас и вода их памти. Информационо загађење трује воду и скупља се у њеној меморији. Ако би се тај процес продужио бесконачно, вода би могла да полуди. Но, она има својство да се чисти. То се дешава у фазама преображаја, када она испарава, затим се кондензује и појављује као киша или кад се замрзава, а онда отапа. Одбацујући информационо загађење, она чува базну структуру. Односно, програм живота.

Воду и змаја тесно повезује космичка витална енергија (ћи) јер се у Кини веровало да вода и змај поседују ”животну енергију” космичке снаге. Воду која је увек у покрету и незадржива у свом ”ходу”, змаја кога нико не може да заустави у његовом ”поигравању”, немогуће их је контролисати. Међутим, у процесу кретања они сабирају, окупљају снагу енергије, а не расипају. Ово потврђују силовити вирови који увлаче у своје ”дубине”, на једно место све што уђе у тај ковитлац. Слични су и вировити узлети змаја који језди на ветру ка небеским висинама.

Археолошким ископавањима 1993. године пронађена је гробница из периода Зараћених држава, у месту Ђингмен Гуодиан, провинција Хубеи. У њој су били сачувани филофоски списи на 800 бамбусових летвица и препис књиге Лао Ци, текст Велико Једно рађа Воду. У овом тексту се пут Воде везује за концепт ”космичког времена” и космичке енергије – ћи. Ћи је обликовано водом у њеној најразличитијој форми, као лед, испарење или магла. Космолошка матрица у спису Лао Ци, Воду везује за дао која долази пре Неба и Земље и пре било чега у Васељени. Лао Ци каже да ”велико добро као вода прожима, испуњава енергијом и храни сва бића”. Светлост (минг) и божанско чудесно (шен) су дошли пре настанка света с ”Водом” и зато недоступни чулима и мишљену, не могу бити без воде. Космички однос, код древних Кинеза је био у хармонији материјалног и духовног и то се јасно видело у примеру тумачења водних реакција у природи и простору.

Закључак

Феномен структурне меморије, омогућује води да памти све што се око ње дешава. Она тако међусобно повезује све живе системе. И свако од нас је карика у бесконачном ланцу предаје информација. Све што се дешава у нашем свету, цунами, урагани, необичне временске прилике по целом свету, затим тероризам или страх који нас обузима, сва та стања су последица болести људи и у обрнутом смеру, све то делује и то је резултат реакције и загађења воде.

За годину дана температура хладне дубоке воде Галстрама се снизила за један степен. За девет година брзина тањења леда у Ирској је порасла три пута. За последњих тридесет година разорна рушитељска сила урагана повећала се два пута. Расте број катаклизми. За десет година, од 1973.до 1982.г.у свету се десило 1500 катастрофа; од 1983.г.до 1992.г. било је 3500 катастрофа; од 1993.г.до 2002.г.било је 6000 катастрофа.

Цунами у Југоисточној Азији, у децембру 2004. године однео је без трага 226 хиљада људи. Без крова над главом остало је пола милиона људи. Поплаве у Европи, у октобру 2005. године оставиле су без крова над главном око 200 хиљада људи.

Ураган Катрина у августу 2005. године однео је око 1300 живота, а милион људи је остало без својих кућа. За последњих тридесетак година у природним катастрофама погинуло је скоро четири милиона људи, а страдало на разне начине четири и по милијарде људи.

”У одређеном смислу, можемо рећи да све има почетак у води, а такође да се у води и завршава. Сви народи сматрају, да би човек стао пред Бога, он мора бити чист у свим конфесијама на свету. Чињеница с којом се научници и духовници слажу јер, биће да је то једини одговор јесте, да је свет створио Апсолут. Његов зачетак је произвео све постојеће и све његове материјалне појаве. У сваком од нас се налази честица Праокеана. Свака наша реч као кап воде, носилац је мисли и извор информација. И зато смо дужни да платимо, а у ствари, узвратимо Апсолуту љубављу и захвалношћу”.

Вода је материја која је ненаметљива, неупадљива, наизглед споредна и занемарена, али је неизбежна, подразумева се, неопходна је, независна од које свет зависи. Верни ”војник” божанства и света. И ништа јој никада није промакло. Докучива само уколико је волимо, поштујемо и ако смо свесни њене важности.