Religiologijski Istraživački Centar

Dobrodošli u RIC.

Mi čuvamo nepromenjene vrednosti, obnavljajući ih u korak sa tokovima savremenog sveta.

Istraživati svet duhovnosti i bogatstvo starih i novih svetskih religija moguće je postići analitičkim pristupom. Svaki čovek nosi u sebi istraživača, analitičara.

Biti obrazovan znači biti informisan jer istorija, sve umetnosti, prirodne nauke, filozofija matematike ili fizika su ljudska dostignuća, data čovečanstvu da ih koristi i saznaje zarad savršenog napretka.